Arvolähtöinen johtajuus – mitä se minulle merkitsee?

Kun Alfaroc Logistics vuonna 2007 perustettiin, olimme tehneet yhtiökumppanini kanssa päätöksen irtaantua yhdessä edellisen työnantajamme palveluksesta. Kyseinen yritys oli myyty pörssiyhtiölle ja olimme nähneet, mitä ihmisten motivaatiolle ja työhyvinvoinnille tapahtuu, kun tulostavoitteet jyräävät inhimillisen tekemisen yli.

Tämän kokemuksen pohjalta lähdimme yhdessä pohtimaan Alfarocin arvoja ja tekemisen tapaa. Meitä puhutteli perheyhteisömäinen kulttuuri, jossa ihmisistä ja asiakkaista pidetään huolta ja kommunikaatio ihmisten välillä on aitoa, rehellistä ja arvostavaa. Yhtä aikaa jokainen työntekijä on selvillä siitä, miten hänen työpanoksensa vaikuttaa liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Lähdimme silloin ja lähdemme edelleen liikkeelle siitä, että kaiken tekemisemme keskiössä on ihminen.

Asiantuntemus, kokemus ja hyvinvoivat ihmiset mahdollistavat sen, että toimintamme asiakkaidemme suuntaan on joustavaa ja tuloksellista. Tämä kaikki lisää myös asiakkaan luottamusta meihin. Ajattelemme myös niin, että yrityksen liiketoiminta on vastuullista, kun sen arvot, sanat ja teot ovat linjassa toistensa kanssa. Aina silloin tällöin tämä ajatus joutuu testiin.

Olemme esimerkiksi jättäytyneet pois tarjouskilpailusta, kun laskelmamme ovat osoittaneet, että asiakkaan ei ole taloudellisesti kannattavaa ulkoistaa varastotoimintojaan. Tuloksellisen toiminnan vaade ei ole toteutunut asiakkaalle eikä meille itsellemme. Tämän olemme avoimesti ja rehellisesti viestineet myös asiakkaillemme. Arvot ohjaavat voimakkaasti myös rekrytointejamme. Rekrytointitilanteessa pohdimme esimerkiksi sitä, mihin työyhteisöömme henkilön ominaisuudet parhaiten sopivat, ja millaisessa ympäristössä rekrytoitava henkilö voisi olla parhaimmillaan. Yksilön hyvinvointi ja tiimin toimivuus punnitaan ennen työsuoritusta. Myös johtajuuden täytyy elää ajassa.

Käskyttävä tyyli ei ole enää tätä päivää, vaan useammat meidänkin työntekijämme etsivät parempaa johtamista ja osallistavaa johtamistyyliä. Tähän tarpeeseen minun ja työnjohtomme tulee pystyä vastaamaan. Yli kymmenen vuotta sitten luomamme arvot ovat edelleen liiketoimintamme kulmakiviä. Ne vaikuttavat selkärangassamme, kun teemme työtä omien ihmisten, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien kanssa.

Ne ovat myös selkeä signaali talon ulkopuolelle, että näin me täällä toimimme.

Tiia Bister
Alfaroc Logisticstin toimitusjohtaja

Arvot ohjaavat voimakkaasti  myös rekrytointejamme.