”Vahvistamme kestävän liiketoiminnan ketjua”

Toimiva yhteiskunta syntyy kestävästä liiketoiminnasta, kannattavasta työstä ja hyvinvoivista ihmisistä. Me vahvistamme tätä ketjua kustannustehokkailla logistiikan ratkaisuilla, ympäristöystävällisillä toimitiloilla sekä matalan kynnyksen työpaikalla, jossa voidaan hyvin.

 

Tämä on vastuullisuuslupauksemme, jonka muotoilimme osana vastuullisuusohjelmaamme vuoden 2023 lopussa. Vastuullisuusohjelmaprojekti toteutettiin yhdessä kumppanimme Virnex Groupin kanssa.  Lupaus perustuu vastuullisuusohjelmatyössä entisestään vahvistuneeseen ymmärrykseemme siitä, että vastuullisuus on yhteistyötä: Siihen tarvitaan mukaan koko liiketoiminnan arvoketju. Siksi myös me haluamme olla kestävyyden kehittämisessä mukana entistä vahvempana.

Uskomme vahvasti myös siihen, että vain kestävässä liiketoiminnassa on kasvun mahdollisuus. Siksi vastuullisuusohjelman lähtökohtana oli liiketoimintastrategiassamme määritellyt tavoitteet ja vahvuusalueet, joissa haluamme kasvaa ja kehittyä. Vastuullisuusohjelmatyöllä varmistimme, että tavoitteet ja niihin pääsemisen keinot ovat kestäviä sekä vastaavat asiakkaidemme, yhteiskunnan ja yleisen toimintaympäristön odotuksiin. Vastuullisuusohjelman toteuttamiseen kuluukin olennaisena osana paitsi toimintaympäristön ja markkinoiden odotusten tunteminen, myös meille tärkeimpien sidosryhmien kuuleminen.

Kestävä kehitys on yhteinen matka

Haastattelemamme kumppanit pitivät Alfarocia varsin vastuullisena toimijana: vastausten keskiarvo oli neljä asteikolla yhdestä viiteen. Oli ilo huomata, että vastaajat osasivat nimetä Alfarocin ympäristövastuullisuuden edistämiseen liittyviä tekoja. Muun muassa mielikuva toimitiloista oli energiatehokas ja ympäristöystävällinen. Myös panostukset henkilöstön hyvinvointiin nousivat spontaaneissa vastauksissa. Maine hyvänä, henkilöstöstään huolehtivana työnantajana oli vahva.

Kysyimme haastatelluilta myös painopisteistä, joiden varassa vastuullisuuttamme kehitämme. Sidosryhmien vastaukset vahvistivat hyvin niitä näkemyksiä, joita Alfarocin työryhmällä olennaisimmista vastuullisuusteemoista ennalta oli – painopisteet koettiin pääsääntöisesti erittäin olennaisiksi. Yleinen mielipide oli, että painopisteet ovat hyviä, tärkeitä ja oikein valittuja niin Alfarocin, yhteiskunnan kuin yhteistyönkin kannalta. Erityisen yksimielisiä oltiin työhyvinvoinnin ja jaksamisen tärkeydestä. Kiitos sidosryhmillemme, jotka autoitte meitä kehittymään arvokkailla vastauksillanne ja näkemyksillänne!

Tärkeänä osana vastuullisuusohjelmaa asetimme kehitystyölle myös selkeät tavoitteet, mittarit ja vastuuhenkilöt. Näin voimme varmistaa, että tavoitteista tulee totta. Seuraavaksi onkin aika viedä arvokas työ käytäntöön. Vastuullisuus on matka, jolle olemme nyt saaneet selkeän kartan. Tärkeintä kuitenkin on, että se tehdään yhdessä – me olemme vain yksi osa ketjua. Me teemme kaikkemme vahvistaaksemme sitä, mutta tarvitsemme mukaan teidät kaikki.

Tiia Bister,
Toimitusjohtaja

Miten vastuullisuusohjelma tehtiin?

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme ja siitä miten se tehtiin.

Lue lisää

Vastuullisuutemme painopisteet

Me arvostamme jokaisen osaamista

Haluamme olla työpaikka, jossa kaikenlaisten ihmisten on hyvä olla ja työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti taustasta riippumatta. Tarjoamme työtä, jota arvostetaan ja jossa voi kokea itsensä arvokkaaksi. Näin tuemme myös hyvin monenlaisten ihmisten itsenäisyyttä, osallisuutta sekä mahdollisuuksia rakentaa omaa hyvinvointiaan omalla työllään.

Panostamme henkilöstömme osaamiseen ja koulutukseen

Organisaatiomme on matala ja työntekijöillämme on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan kokeneiden logistiikan ammattilaisten ympäröimänä. Kannustamme kouluttautumiseen ja meillä on mahdollista opiskella esimerkiksi oppisopimuksella varastoalan ammattilaiseksi.  Myös osaamiseen perustuva urapolku on mahdollinen. Meillä varastotyöntekijästä voi tulla päällikkötason asiantuntija – ja näin on tapahtunutkin! Työturvallisuus on meillä erittäin tärkeässä roolissa ja meiltä löytyy omat työturvallisuuskorttikouluttajat sekä sisäiseen, että ulkoiseen kouluttamiseen.

Me tuemme kestävää liiketoimintaa

Ulkoistamisen palveluita tarjoavana yrityksenä toimintamme ytimessä on asiakkaidemme liiketoiminnan kustannustehokkuuden ja kannattavuuden lisääminen. Me autamme niin omissa toimitiloissamme kuin asiakkaallakin, jotta yritykset voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Me olemme myös ketteriä vastaamaan nykyisessä toimintaympäristössä usein nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Me johdamme ihmisten hyvinvointia

Me olemme työpaikka, jossa johdetaan ihmisiä. Hyvin johdettu ja työntekijöiden hyvinvointia tukeva työkulttuuri voi osaltaan olla helpottamassa erityisesti nuorten mielenterveyshaasteita koko yhteiskunnassa. Hyvä työpaikka tukee itsenäistä, tasapainoista elämää ja ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tåssäkin haluamme olla osa ratkaisua.

Me toimimme ympäristöä säästäen

Ilmastonmuutos edellyttää toimia kaikilta. Siksi myös me teemme voitavamme pyrkimällä vähähiilisiin ratkaisuihin. Toimitilamme on suunniteltu energiatehokkaiksi ja käytämme niiden lämmittämiseen maalämpöä sekä ylläpitoon uusiutuvaa energiaa, jota saamme omasta aurinkovoimalastamme. Ympäristötekijät ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on huomioitu myös kiinteistöjemme rakennusvaiheessa.

Käytämme uusinta ympäristöteknologiaa

Katolla aurinkopaneelit

Maalämpö (uusiutuvaa energiaa)

Valot automaattiohjauksessa

Lämpösäädeltyä varastotilaa