Vastuullisuusohjelma tukee kasvumme kestävyyttä ja kykyä vastata muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin

Vastuullisuusohjelma ohjaa Alfarocin kestävää kasvua 

Kestävä kasvu, työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus, asiakastyytyväisyys sekä kyky vastata muuttuvan markkinan tarpeisiin ovat strategisia painopisteitä, joissa me Alfarocilla haluamme olla vahvoja. Yhä enemmän kestävää liiketoimintaa ohjaavat myös ympäristöystävällisyyden tavoitteet, globaalit yhteiskunnalliset haasteet ja kasvava osaajapula.

Me Alfarocilla haluamme varmistaa, että pystymme vastaamaan sekä sidosryhmiemme vastuullisuusodotuksiin että yleisesti markkinan ja toimintaympäristön muutoksiin kestävällä ja kaikkia hyödyttävällä tavalla. Siksi olemme tänä syksynä aloittaneet vastuullisuusohjelman laatimisen yhdessä kumppanimme Virnex Groupin kanssa.

Ohjelma toteutetaan liiketoimintalähtöisesti eli huomioimalla Alfarocin strategiset tavoitteet, tunnistamalla yhteiskunnalliset trendit ja markkinan murrokset sekä haastattelemalla sidosryhmiä heidän odotuksistaan Alfarocille ja toimintaympäristön kehitykselle. Tunnistetut vastuullisuuden painopisteet kootaan ohjelmaan, jotta niille voidaan asettaa tavoitteita ja mittareita. Ohjelma antaa myös valmiudet kestävyysraportointiin.

Ohjelman avulla voimme myös parhaiten ymmärtää, mikä meihin vaikuttaa ja mikä meidän pitää huomioida, mutta toisaalta myös, mihin me voimme vaikuttaa ja millaisia vaikutuksia liiketoiminnallamme on.

Vastuullisuusohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja lanseerataan ensi vuoden alussa.

Tiia Bister, toimitusjohtaja