Miten vastuullisuusohjelma tehtiin?

Vastuullisuusohjelma on monivaiheinen ja seikkaperäinen selvitys sekä jo tehdystä työstä vastuullisuuden eteen että suunnitelmista ja tavoitteista, joilla vastuullisuutta tulevaisuudessa edistetään. Perusteellisella työllä varmistamme myös, että toteutamme myös vastuullisuustyötä vastuullisesti ja nykystandardien mukaisesti.

Vastuullisuusohjelmatyön ensimmäisessä vaiheessa taustaksi kävimme läpi markkinoilla olevia muutoksia ja trendejä ja heijastimme niitä kestävyysteemoihin. Koska kestävä liiketoiminta vaatii tarkastelun koko arvoketjun näkökulmasta, tunnistimme myös yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeiset sidosryhmät, joilta kysyimme näkemyksiä ja odotuksia Alfarocin vastuullisuudesta sekä sen kehittämisestä.

Projektin toisen vaiheen keskiössä yrityksen oman toiminnan arviointi. Työpajatyöskentelyn kautta lisäsimme ymmärrystä arvoketjun eri vaiheista ja niiden merkittävimmistä vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tarkastelimme yrityksen liiketoimintaa myös hallinnollisesta näkökulmasta. Niin ikään kartoitimme jo tehtyjä vastuullisuustekoja ja toimenpiteitä peilaten niitä EU:n kestävyysraportointidirektiivin ESRS-standardeihin. Tunnistimme kestävyysteemojen negatiivisen jalanjäljen sekä positiivisen kädenjäljen.

Kolmannen työskentelyvaiheen aikana syvennyimme yrityksen rooliin arvoketjun toimijana ja kävimme läpi sidosryhmien odotuksia sekä vastuullisuusvaatimusten tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia. Yhdistämällä oman toiminnan vaikutukset, liiketoimintastrategian tavoitteet ja sidosryhmien vastuullisuusodotukset, pystyimme tunnistamaan liiketoiminnan olennaiset kestävyysseikat ja teemat, joissa Alfaroc pystyy parhaiten edistämään kestävää liiketoimintaa.

Näin muodostimme vastuullisuutemme painopisteet, joille teimme vielä olennaisuusanalyysin. Olennaisuusanalyysin avulla tunnistimme Alfarocin sidosryhmien kannalta merkityksellisimmät vaikutukset ympäristöön, ihmisiin sekä talouteen ja yhteiskuntaan. Sen jälkeen arvoimme teemoja vielä yrityksen liiketoiminnan ja taloudellisten vaikutusten kannalta.

Tutustu vastuullisuusohjelmaamme täällä!

Vahvistamme kestävän liiketoiminnan ketjua