Varastotyöntekijästä kasvoi työnjohtajien esimies

Alfaroc tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää ammattitaitoaan kokeneiden logistiikka-alan ammattilaisten parissa. Yritys tarjoaa mahdollisuuden myös opiskeluun työn ohessa, mutta työuralla on myös mahdollista päästä eteenpäin töitä tekemällä.

Marko Kokkonen aloitti työuransa Alfrocilla vuonna 2014 tehden keikkahommia varastotyöntekijänä. Aikoinaan ravintolakokiksi valmistunut ja myyntitöitä tehnyt Marko päätyi sattuman kautta Alfarocille. Työ on opittu tekemällä ja omien sanojensa mukaan hän on työvuosien aikana kasvanut logistiikka-alalle ja löytänyt siitä oman kutsumuksensa.

”Aloitin vuonna 2014 varastotyötekijänä keikkapohjalta ja työsopimukseni vakinaistettiin 2015. Syksyllä 2016 minusta tuli tiiminvetäjä, joka toimii varastotyöntekijän tehtävissä sekä työnjohtajan oikeana kätenä. Työnjohtajan kenkiin astuin keväällä 2018. Työnjohtajan työtehtäviin kuuluu mm. asiakasrajapinnassa työskentely, uusien asiakkuuksien haltuunotto sekä myös henkilöstöhallinnon tehtäviä”, kertaa Marko aiempia työnkuviaan.

Marraskuussa 2021 Marko Kokkonen nimitettiin Kujalan logistiikkakeskuksen varastopäälliköksi. Nyt hän toimii neljän työnjohtajan esimiehenä ja vastaa koko Kujalan toimipisteen tuotannon läpiviennistä, henkilöstön resurssoinnista ja ohjeistuksesta sekä tekee kehitystyötä kehityspäällikön kanssa.

”Työvuosien aikana olen huomannut logistiikka-alan sopivan tällaiselle supertarkalle ja järjestelmälliselle ihmiselle todella hyvin. Saan päivittäin toteuttaa itseäni. Uusi työnkuva on vastannut odotuksiani. Pidän haasteista, vastuusta ja kokonaisuuksien hallinnoinnista”, kuvailee Marko ajatuksiaan uudesta roolista.

Maailman tilanteet ovat tuoneet esiin Markon vahvuudet, eli hyvän paineensietokyvyn ja tarkan järjestelmällisyyden. Vastuullisiin esimiestehtäviin siirtyminen on ollut Markolle helppoa.

”Olen kiitollinen urakehityksestäni Alfarocin johdolle. Tulee hyvä fiilis, kun minuun luotetaan. Jokaisen kehitysaskeleen kohdalla minulle on ollut tärkeää lunastaa odotukset tekemällä työni mahdollisimman hyvin”, Marko sanoo.  

Alfarocilla työskennellään vastuullisesti 

Marko on saanut olla osana Alfarocin kasvutarinaa. Kujalan logistiikkakeskuksen suunnitteluvaiheessa varastotyöntekijöitä myöten kaikki työntekijät otettiin mukaan suunnitteluun ja kaikkien ajatuksia kuunneltiin.

”Alfarocilla on hallinnosta lähtien älyttömän hyvä ja ammattitaitoinen tiimi, jonka kanssa työskentely on motivoivaa ja antoisaa. Ketään ei jätetä yksin ja apua on aina saatavilla. Henkilökunnalle tarjotaan myös hyviä etuja vapaa-ajalle”, kertoo Marko ja mainitsee erityisesti laajan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja E-Passin liikuntaedut.

Työskentelytavat ovat Markon työvuosien aikana muuttuneet ja turvalliseen työntekoon panostetaan entistä enemmän ja uusin keinoin. Aiemmin tilaukset keräiltiin paperista tilauslistaa tutkien. Tänä päivänä varastolla työntekijöillä on kuulokkeet, joiden kautta tilaukset sanellaan. Kun molemmat kädet ovat vapaana, on työ tehokkaampaa ja turvallisempaa.

”Meillä on varastolla käytössä QR-koodien avulla toimiva sähköinen ilmoituskanava, jonka kautta työntekijöillä on mahdollisuus raportoida mahdollisista poikkeamista tai jättää palautetta. Järjestelmä varmistaa, että kaikki annettu palaute tulee huomioitua”, Marko kertoo.

”Uskon, että varastoinnin tarve tulee maailmassa kasvamaan entisestään. Näen myös Alfarocin kasvulle hyviä edellytyksiä. Robotiikkaa tullaan alalla varmasti näkemään enemmän, mutta kyllä meitä ihmisiä alalla tarvitaan vielä pitkään. Jos ei muuten, niin huoltamaan ja ohjelmoimaan niitä robotteja”, pohtii Marko Alfarocin ja alan tulevaisuuden näkymiä. 

Markon uran alkuajoista voit lukea tarkemmin tästä aiemmin kirjoitetusta artikkelista.

Olen kiitollinen urakehityksestäni Alfarocin johdolle. Tulee hyvä fiilis, kun minuun luotetaan. Jokaisen kehitysaskeleen kohdalla minulle on ollut tärkeää lunastaa odotukset tekemällä työni mahdollisimman hyvin.