”Oppisopimuskoulutus kasvattaa ammattitaitoa ja lisää ymmärrystä omasta alasta”

Alfaroc Logisticsissa panostetaan henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen. Yksi tapa kouluttautua on oppisopimuksena toteutettava Palvelulogistiikan ammattitutkinto, joka on mahdollista toteuttaa joustavasti työn ohessa.

”Organisaatiomme on matala ja työntekijöillämme on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan joka päivä kokeneiden logistiikan ammattilaisten ympäröimänä. Kannustamme kuitenkin vahvasti oppisopimuskoulutukseen, sillä se kasvattaa työntekijän ammattitaitoa ja lisää ymmärrystä alasta”, kertoo Alfaroc Logisticsin henkilöstöpäällikkö Marinka Linna.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto ja sen alla Varastologistiikan osaamisala on Koulutuskeskus Salpauksessa suoritettava opintokokonaisuus, jonka suorittaminen kestää kolmesta kuukaudesta 1,5 vuoteen – opiskelijan opintotaustasta ja työkokemuksesta riippuen.

Operatiiviseen logistiikkaan liittyvien asioiden lisäksi koulutus sisältää myös valinnaisia osioita, jotka liittyvät esimerkiksi työlainsäädäntöön tai perehdytykseen sekä työhön opastamiseen.

”Varastologistiikan koulutus on suunniteltu kaikille varastoalan yrityksille, joiden työntekijöillä on halua oppia lisää alasta. Koulutukseen on mahdollista räätälöidä yrityskohtaisia elementtejä, minkä lisäksi jokaisen opiskelijan yksilöllinen tilanne huomioidaan jo opintojen alkumetreillä. Kokeneempi työntekijä pystyy esimerkiksi näytöillä suorittamaan tiettyjä osioita, eikä lähiopetukseen tarvitse tällöin osallistua lainkaan”, sanoo lehtori Antti Ahonen Koulutuskeskus Salpauksesta.

Palvelulogistiikan ammattitutkinto toteutetaan ”non-stop” -koulutuksena, mikä tarkoittaa sitä, että opinnot voi aloittaa mihin aikaan vuodesta tahansa. Lähiopetuspäiviä on noin kerran kuussa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jolla tuetaan juuri hänelle sopivia opintoja.