Vastuullista varastointia

Toimintamme keskiössä ovat arvot ja ihminen

Alfaroc Logistics on arvojensa kautta johdettu yritys, jossa henkilöstöjohtaminen ja työntekijöiden hyvinvointi ovat olleet prioriteetti numero yksi aina yrityksen perustamisesta lähtien. Meillä vallitsee perheyhteisömäinen kulttuuri, jossa ihmisistä ja asiakkaista pidetään huolta ja kommunikaatio ihmisten välillä on aitoa, rehellistä ja arvostavaa. Haluamme myös, että jokainen työntekijämme on selvillä siitä, miten hänen työpanoksensa vaikuttaa liiketoiminnallemme asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tehokkaiden prosessien lisäksi toimintamme keskiössä on työtä tekevä ihminen. Johtamisjärjestelmämme on auditoitu ensimmäisen kerran vuonna 2019, ja yrityksellemme on myönnetty ISO 9001 laatu-, ISO 14001 ympäristö- sekä ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti. Meillä on omat työturvallisuuskorttikouluttajat ja tarjoamme koulutuspalveluita myös organisaatiomme ulkopuolelle.

 

Alfarocin vastuullisuusteemat infografiikkana

Logistiikkakeskuksemme edustaa nykyaikaisinta ympäristöteknologiaa

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat asioita, joita asiakkaamme kysyvät meiltä jo tarjousvaiheessa. Me haluamme kehittyä tässä asiassa koko ajan paremmaksi, sillä ympäristöön liittyvät kysymykset kiinnostavat meitä itseämme ja asiakkaidemme lisäksi myös muita sidosryhmiämme.

Suurin ympäristöön liittyvä ylpeydenaiheemme on Lahden Kujalassa sijaitseva logistiikkakeskuksemme, jonka rakentamisessa on hyödynnetty nykyaikaisinta ympäristöteknologiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa ekologisia energiaratkaisuja kuten maalämpöä ja aurinkopaneeleja. Varastotila on myös lämpötilasäädeltyä, ja käytössä on energiatehokasta litiumioniakkuteknologiaa hyödyntävät trukit.

Panostamme henkilöstömme osaamiseen ja koulutukseen

Organisaatiomme on matala ja työntekijöillämme on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan kokeneiden logistiikan ammattilaisten ympäröimänä. Kannustamme kouluttautumiseen ja meillä on mahdollista opiskella esimerkiksi oppisopimuksella varastoalan ammattilaiseksi.  Myös osaamiseen perustuva urapolku on mahdollinen. Meillä varastotyöntekijästä voi tulla päällikkötason asiantuntija – ja näin on tapahtunutkin! Työturvallisuus on meillä erittäin tärkeässä roolissa ja meiltä löytyy omat työturvallisuuskorttikouluttajat sekä sisäiseen, että ulkoiseen kouluttamiseen.

Kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti

Toimintamme sielu ja syke syntyy ihmisistä, joiden hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Sosiaalinen vastuun kantaminen näkyy esimerkiksi siinä, miten esimiesvastuuta toteutetaan käytännössä. Tasa-arvo ja tasapuolisuus ovat meille erityisen tärkeitä asioita ja uskomme, että tämä on myös yksi syy hyvään työnantajamaineeseemme.

Työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi on meille ykkösasia

Ihmisten turvallisuus on meille ykkösasia, ja myös iso riskienhallintaan liittyvä kysymys. Tarjoamme kaikille työntekijöillemme laajan työterveysoikeuden ja vakuutamme heidät työajan lisäksi myös vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella. Käytössämme on myös sähköinen ilmoituskanava, jonka avulla työntekijöillä on mahdollisuus raportoida erilaisia palautteita ja poikkeamia digitaaliseen alustaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi turvallisuusaloitteet tai läheltä piti -onnettomuustilanteet. Meillä on myös omat työturvallisuuskorttikouluttajat ja tarjoamme koulutuspalveluita myös organisaatiomme ulkopuolelle.

Työllistämme ja tuemme suomalaista työtä

Alfaroc Logistics on Suomen suurimpia sisälogistiikan ja varastoinnin ulkoistamispalveluyrityksiä. Palvelemme teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä, maahantuojia sekä verkkokauppoja. Yhteensä työllistämme 300 logistiikan osaajaa. Kujalan logistiikkakeskuksessa käytettävät työvälineet hyödyntävät uusinta teknologiaa ja niiden hankinnassa pyrimme tukemaan kotimaisia toimittajia ja luomaan näin työtä Suomeen.

Käytämme uusinta ympäristöteknologiaa

Katolla aurinkopaneelit

Maalämpö (uusiutuvaa energiaa)

Valot automaattiohjauksessa

Lämpösäädeltyä varastotilaa