Henna suoritti oppisopimuksella Palvelulogistiikan ammattitutkinnon

Alfaroc tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden kehittää omaa ammattitaitoa kokeneiden logistiikka-alan ammattilaisten ympäröimänä. Työntekijät voivat kouluttautua työn ohessa ja opiskella esimerkiksi oppisopimuksella varastoalan ammattilaiseksi. Kouluttautumismahdollisuudella halutaan tukea työntekijöiden urakehitystä.

”Olemme päässeet luomaan Koulutuskeskus Salpauksen kanssa työntekijöillemme sopivan Palvelulogistiikan ammattitutkinnon, jonka osaamisalana on Varastologistiikka. Tästä opintokokonaisuudesta ensimmäiset alfarocilaiset valmistuivat jo vuonna 2018”, kertoo Alfarocin toimitusjohtaja Tiia Bister.

Henna Lahtinen on yksi tuoreimmista ammattitutkinnon suorittaneista alfarocilaisista. Henna aloitti ammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuskoulutuksella syksyllä 2021 ja valmistui koulusta keväällä 2022. Koulutus kestää oppilaan taustoista riippuen kolmesta kuukaudesta 1,5 vuoteen. Henna oli ennen opiskelun aloittamista työskennellyt Alfarocilla varastotyöntekijänä reilut kolme vuotta.

”Opinnot painottuivat työpaikalle ja työn ohessa oppimiseen. Koulussa kävin noin kerran kuukaudessa. Meillä oli hyvät opettajat ja opinnot tukivat päivittäistä työtäni Alfarocilla”, kertoo Henna, jonka tavoitteena oli saada virallinen ammatti sekä laajempi näkemys omaan työnkuvaan.

Opintojen aikana Henna oppi ajamaan trukilla sekä suoritti hylly- ja työturvallisuuden tentit. Etenkin hyllyturvallisuuden opintoja Henna piti hyödyllisinä ja opittua on helppo soveltaa omaan työarkeen. Opintojen ohessa Henna pääsi suorittamaan myös ensiapukurssin.

Alfarocilla panostetaan henkilöstön osaamiseen ja työntekijöitä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin. Oppisopimuskoulutuksen lisäksi myös ammattitaidon kehittymiseen perustuva urapolku on mahdollinen. Alfarocilla varastotyöntekijästä voi tulla päällikkötason asiantuntija – ja näin on tapahtunutkin.

Opinnot painottuivat työpaikalle ja työn ohessa oppimiseen. Koulussa kävin noin kerran kuukaudessa. Meillä oli hyvät opettajat ja opinnot tukivat päivittäistä työtäni Alfarocilla