Alfaroc Logisticsin Kujalan logistiikkakeskuksen uuden laajennusosan rakennustyöt ovat edenneet kesän aikana mallikkaasti aikataulussaan. Uuden osan lattioiden valutyöt on tehty, rakennusten maisemointia viimeistellään parhaillaan ja hyllyjä tilaan päästään rakentamaan elokuun alussa. Asiakkaiden muutto uusiin tiloihin tapahtuu vuoden 2020 lopussa.