Alfaroc Logistics Oy valitsi keräysjärjestelmätoimittajakumppaniksi Optiscan Oy:n

Optiscanilla on yli 30 vuoden kokemus korkealaatuisten kokonaisratkaisujen toimittamisesta logistiikan toimijoille. Ratkaisumme kattavat varastoinnin ja verkkokaupan tehostamisen ohjelmistot, laiteratkaisut ja palvelut. Olemme puheohjauksen markkinajohtaja Pohjoismaissa.

Optiscanin liikevaihto on MEur 17 + ja yritys työllistää noin 60 asiantuntijaa. Optiscan toimii Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa.

Alfaroc Logistics Oy valitsi puheohjauksen

Alfaroc Logistics Oy:n palvelujen ytimessä on oma WMS-järjestelmä, joka mahdollistaa monipuolisten asiakaskohtaisten varastointipalvelujen tuottamisen. Keräysprosessin tehostamiseksi Alfaroc valitsi kumppanikseen Optiscanin, jonka puheohjauksella toimiva keräysjärjestelmä integroitiin Alfarocin WMS-järjestelmään. Alfaroc Logistics Oy on voimakkaassa kasvussa ja puheohjauksella haluttiin vastata kasvun haasteisiin. Yritys halusi myös kiinnittää entistä enemmän huomiota työnteon ergonomiaan ja tehokkuuteen. Puheohjaus vapauttaa kädet ja silmät itse työn tekemiseen, ja parantaa työtehoa, virheettömyyttä ja työviihtyvyyttä oleellisesti.

“Puheohjauksen tuoma paperittomuus tukee yrityksemme vihreitä arvoja” -Tiia Bister, Alfaroc Logistics Oy

Tärkeäksi tavoitteeksi nousi myös puheohjauksen tuoma paperittomuus ja vihreät arvot. Alfaroc Logistics Oy haluaa toiminnallaan tehdä ekologisesti kestävämpiä valintoja, ja puheohjauksen hyödyntäminen tukee yrityksen ympäristöarvoja.

Yhteistyö Optiscan Oy:n kanssa

Projekti alkoi syksyllä 2019 määrittelyvaiheella. Tuotantokäyttöön siirryttiin toukokuussa 2020. Alfaroc Logistics Oy:n mukaan yhteistyö sujui hyvin, ja projektin aikana esiin tulleista haasteista selvittiin kunnialla. Ensimmäiset toteutumatiedot osoittavat, että projektille asetetut keräystehokkuuden parantamisen tavoitteet ovat toteutuneet. Kattavasti projektin hyötyjä päästään tarkastelemaan tarkemmin vasta, kun tuotantokäyttöä on takana pitempi aika ja puhekeräyksen kokonaisvaikutus voidaan analysoida.

Puheohjauksesta yleisesti

Puheojauksella voidaan tehostaa keräystä 15-35% lähtötilanteesta riippuen. Se mahdollistaa kädet ja silmät vapaana työskentelyn ja tukee keräyksen virheettömyyttä myös monen tilauksen yhtäaikaisessa keräämisessä. Oikein toteutettuna puheohjauksella voidaan saavuttaa 99,98+ prosentin keräystarkkuus.

Oikein toteutettu puhekeräysprosessi ohjaa kerääjää kaikissa työvaiheissa. Uusien kerääjien koulutus nopeutuu ja työn hallittavuuden tunne ja työviihtyvyys paranevat.

Alkuperäinen artikkeli löytyy Optiscanin verkkosivuilta.